Bestuurswissel 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging heeft onze secretaris Luuk Pekel en penningmeester Paul Snijder afscheid genomen van het bestuur. Wij willen Luuk en Paul hartelijk bedanken voor hen betrokkenheid, inbreng en inzet voor de ijsvereniging en hopen de mannen nog eens terug te zien bij de ijsbaan tijdens een schaatsperiode.


Luuk ontvangt een attentie en bloemen uit handen van de voorzitter Willem Brals. Door omstandigheden kon Paul er helaas niet bij aanwezig zijn, de voorzitter heeft hem persoonlijk de attentie en bloemen thuis gebracht.

Levert Klooster neemt de secretariële taken over en Robert Prins de financiën, wij wensen hen veel succes met deze functie binnen het bestuur.

Reacties zijn gesloten.