Ruinerwoldse IJsclub bestaat 100 jaar

Het jaar 2019 is een bijzonder jaar voor de Ruinerwoldse IJsclub, want het is precies 100 jaar geleden dat deze vereniging officieel is opgericht. Op 25 november 1919 kon er dus voor het eerst in clubverband worden geschaatst.

In 1932 werd de Drentse IJsbond (later opgegaan in de KNSB) opgericht en onze vereniging heeft zich daar toen direct bij aangesloten.

De eerste bestuursleden waren respectievelijk de heren G. Reimers (voorzitter), J. Busscher (secretaris) en J.W. Schiphorst (penningmeester), H. Buiten kzn en J.P. Diphoorn.

De eerste wedstrijden van onze vereniging werden in 1921 voor de schoolkinderen gehouden.

Zoals veel oud leden nog wel zullen weten, was de ijsbaan aanvankelijk gelegen ver buiten het dorp, namelijk aan de Koekangerweg, het Sultansmeer. Een prachtig gelegen ijsbaan, midden in de natuur, rondom begroeid met bomen. Maar helaas toen voor de kinderen en anderen een eind fietsen. Een ander nadeel was ook dat vanwege de diepte van het meer, er pas bij een ijsdikte van minimaal 8 centimeter geschaatst kon worden. Op andere banen in de omgeving werd dan al lang geschaatst.

In de winter van 1928/29 werd er een linnen tent aangeschaft, zeg maar een ijstent, voor het nuttigen van een consumptie. Pas in 1935 kreeg het bestuur toestemming om een houten kantine(“het Hokkie”) te bouwen. Veel oud leden kunnen er prachtige verhalen over vertellen, over wat er zich allemaal heeft afgespeeld in het “hokkie”.

Ook legendarisch zijn de verhalen van Roelof de Jonge en Gerard Slomp (al meer dan 45 jaar bestuurslid), die vaak als eerste het ijs op werd gestuurd om de ijsdikte te bepalen. Dikwijls is hij door het ijs gezakt, maar gelukkig zijn er nooit ernstige dingen gebeurd. Een ander bekende vrijwilliger bij de ijsclub was Jan Zoer, die bij de entree stond. Hij kende ieder lid en wie niet betaalde werd door hem persoonlijk van de baan gehaald.

Het Sultansmeer (in eigendom van de Waterleidingsmaatschappij Drente) ligt in een waterwingebied en vanwege de steeds strengere milieueisen voor dit gebied, moest het bestuur op zoek naar een andere locatie voor de ijsbaan. De wens was natuurlijk om ook een centralere plek te zoeken in de gemeente, zodat het met name voor de jeugd makkelijker was te bereiken.

De wethouders van toenmalige gemeente Ruinerwold, hebben zich ingezet voor het realiseren van een ijsbaan in het dorp.

In die periode was er ook een ruilverkaveling aan de gang, zodat er veel landbouwgrond van eigenaar veranderde. Daardoor werd het mogelijk een ijsbaan aansluitend aan het sportcomplex te realiseren, dus prachtig gelegen in het dorp.

Het zand wat hierbij vrijkwam werd gebruikt voor het nieuwe bestemmingsplan in Ruinerwold. Een dijk werd aangelegd om het weiland en de baan was gereed.

De kantine werd overgenomen van de ruilverkavelingscommissie en door een aantal leden gedemonteerd en herplaatst langs de nieuwe ijsbaan.

Met medewerking van de gemeente werden de lichtmasten geplaatst en rondom werd beplanting aangebracht.

In de winter van 2000/2001 kon de ijsbaan officieel worden geopend.

We kunnen rustig stellen dat de R.IJ.C. nu een multifunctionele locatie tot zijn beschikking heeft. De ijsbaan is voor de helft voorzien van een betonnen ondergrond. Dit maakt het mogelijk om bij geen winterse omstandigheden deze ruimte te gebruiken voor het jaarlijkse zomerfeest en kan ook dienen als parkeerplaats voor o.a. de voetbalvereniging. In het voorjaar van 2018 is de ijsbaan gerenoveerd. Met het zand dat vrij kwam bij de nieuwbouw van de Kringloop Winkel, is de baan geëgaliseerd. Doel is minder water op baan, zodat bij vorst de ijsdikte eerder voldoende zal zijn om open te kunnen gaan.

Zodra het ijs voldoende dik is en de baan open kan, worden de basisscholen op de hoogte gesteld. Meestal worden er dan zo spoedig mogelijk wedstrijden georganiseerd.

Ook deze winter in ons jubileumjaar hoopt het bestuur dat we onze leden een prachtige ijsvloer kunnen aanbieden.

Namens het bestuur,

Willem Brals, Levert Klooster, Robert Prins, Gerard Slomp, Roelof de Jonge, Jan Huiskes, Roelof Lankhorst, Lammert Mulder en Jan Roelof Thijn.

 

Reacties zijn gesloten.