Info

Contributie 2022-2023IMG_7923
De Ruinerwoldse IJsclub staat onder nr. 3573 ingeschreven als lid van het gewest Drenthe van de K.N.S.B.

De contributie bedraagt: € 8,50 voor een gezinsabonnement. Dit geldt voor ouders met hun inwonende kinderen.
Voor alleenwonende leden is dit hetzelfde bedrag.

Als men lid wordt van de Ruinerwoldse IJsclub dan bedraagt
het inschrijfgeld éénmalig € 2,50.

Entree aan de baan voor niet leden:
€ 1,00 (kinderen tot 16 jaar) en € 2,00 (16 jaar en ouder).

Adreswijziging, wijzigen bankrekeningnummer of beëindigen lidmaatschap
(schriftelijk op zeggen voor 1 september van het lopende jaar),
graag per mail ijsclubruinerwold@gmail.com