Bestuurswissel 2015

Tijdens de jaarvergadering heeft Henri Jans afscheid genomen van het bestuur. Henri heeft 27 jaar zeer veel gedaan voor de ijsclub waaronder veel onderhoud aan de baan in zomer en wintertijd. De club heeft gepast afscheid genomen en hem benoemd tot ere-lid.

Aan de bestuurstafel is inmiddels vers aangeschoven; Jan Roelof Thijn, pharmacy welkom bij de ijsvereniging van Ruinerwold.
collage-2015-12-05

Contributie wordt geïnd

De contributie voor de ijsvereniging van deze winter wordt in november automatisch van uw rekening afgeschreven. Dan bent u allen op de hoogte.

De Penningmeester van  IJsclub Ruinerwold

Vrij Schaatsen leden ijsvereniging Ruinerwold

Hallo leden van de ijsvereniging Ruinerwold. Op de komende data kunt u vrij schaatsen in Assen. Graag melden dat u van onze vereniging komt. Data: 24 oktober van 17.00 – 19.00 uur, viagra 100mg 21 november van 17.00 – 19.00 uur. Maandag 28 december (met toertocht jeugd) van 17.00 – 19.30 uur en 20 februari 2016 van 17.00 – 19.00 uur. Met vr. groet IJsclub Ruinerwold

Wijzigingen bestuur IJsclub

IJsvereniging RuinerwoldBij de Ruinerwoldse Ijsclub hebben afgelopen week een paar kleine wijzigingen plaats gevonden in het bestuur. Roelof Lankhorst heeft de voorzittershamer overgedragen aan Willem Brals. Lankhorst blijft ondanks het terug treden als voorzitter wel lid van het bestuur. Brals is voor de ijsclub ook geen onbekende, cure want hij was de afgelopen jaren al actief als secretaris. Luuk Pekel is de nieuwe secretaris geworden.

Agenda Algemene ledenvergadering

Datum:  26 november 2014  aanvang 20.15 uur.

1.  Opening

2.  Notulen algemene ledenvergadering d.d. 27-11-13

3.  Ingekomen stukken

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Jaarverslag van de penningmeester

6. Verslag van de kascommissie

7. Benoeming kascommissie

8. Begroting

9. Contributie

10. Bestuursverkiezing: aftredend J.v.d. Vlist, search aftredend W. Brals en herkiesbaar als voorzitter. Kandidaat bestuurslid L. Pekel. Tegen-kandidaten kunnen dat uiterlijk de tweede dag voor de Algemene ledenvergadering schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken zich als (tegen-)kandidaat beschikbaar te stellen als bestuurslid.

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Het Bestuur

Schaatsen uit het vet voor seizoen 2014-2015

Binnenkort kunnen de schaatsen al weer uit het vet worden gehaald, sildenafil want op zaterdag 18 oktober 2014 kunt u, viagra als u lid bent van de Ruinerwoldse ijsclub, gratis schaatsen in de Bonte Wever in Assen. Van 17.00 uur tot 19.00 uur. Gewoon weer even kennismaken met het ijs en de bewegingen die daarbij horen. Het bestuur van de Ruinerwoldse ijsclub is afgelopen week al weer bij elkaar geweest en zijn er  vele zaken besproken op het gebied van schaatsen en de ijsbaan. Eind november is er een algemene ledenvergadering gepland. Data waarop nog meer geschaatst kan worden:  za 22 november  van 17.00 tot 19.00 uur,  ma 29 december van 17.00 tot 19.30 uur en op za 14 februari 2015 van 17.00 tot 19.00 uur. Veel plezier alvast.

Contributie 2014-2015

Contributie 2014-2015

Indien de incasso voor het lidmaatschap is afgeschreven en u heeft geen toegangskaartje ontvangen, capsule dan kunt u deze afhalen tijdens de openingsuren van de ijsbaan.
Via Facebook wordt de opening meegedeeld.
FB

Hockeysticks voor op de ijsbaan

Opa Alberts (de Opa van Bram en Tom Pekel) heeft hockeysticks en pucks gemaakt voor de ijsvereniging. Vanuit een grote plaat hout heeft hij 10 sticks gezaagd, illness waar onze jeugd goed mee kan spelen. De takken zijn verleden tijd.
We hopen dat we de ijshockeysticks deze winter nog kunnen gebruiken. Opa Alberts: super bedankt voor het zagen van sticks. De jeugd zal er veel plezier mee hebben.